Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Vedat DOĞUSEL

Yeni yönetim anlayışımızla bugün 4 ayrı sektörde 4 şirket ve 5 marka ile faaliyet gösteren Doğusel Şirketler Topluluğu Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya, ülke ekonomisine istihdamla, döviz girdisiyle, yenilikçi üretimle desteklemeye devam etmektedir.

Her bir iş kolumuzun dinamikleri farklı olmakla birlikte, hedefimiz daima sürdürülebilir büyüme olacaktır. Faaliyette bulunduğumuz her bir sektörde liderlik iddiamız devam edecek ve bu doğrultuda stratejilerimizi oluşturacaktır.

90 direkt ve 350 endirekt olmak üzere 440’dan fazla kişiye istihdam oluşturan topluluğumuzla Türkiye ekonomisine değer katmanın onurunu paylaşacağız.